Bong da

Kết quả bóng đá Việt Nam

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
28/05/2023 18:00 Vòng 9 (KT) [1]Thanh Hóa 3 - 2 1 - 1 Viettel[6]
 • Diễn biến Thanh Hóa vs Viettel
 • Đội hình Thanh Hóa vs Viettel
 • Video Thanh Hóa vs Viettel
 • Tip Thanh Hóa vs Viettel
27/05/2023 18:00 Vòng 9 (KT) [7]Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 4 - 3 1 - 2 Tp Hồ Chí Minh[14]
 • Diễn biến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Tp Hồ Chí Minh
 • Đội hình Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Tp Hồ Chí Minh
 • Video Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Tp Hồ Chí Minh
 • Tip Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Tp Hồ Chí Minh
27/05/2023 18:00 Vòng 9 (KT) [12]Đà Nẵng 1 - 1 0 - 0 Hoàng Anh Gia Lai[9]
 • Diễn biến Đà Nẵng vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Đội hình Đà Nẵng vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Video Đà Nẵng vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Tip Đà Nẵng vs Hoàng Anh Gia Lai
27/05/2023 17:00 Vòng 9 (KT) [13]Becamex Bình Dương 1 - 1 0 - 0 Hà Nội[2]
 • Diễn biến Becamex Bình Dương vs Hà Nội
 • Đội hình Becamex Bình Dương vs Hà Nội
 • Video Becamex Bình Dương vs Hà Nội
 • Tip Becamex Bình Dương vs Hà Nội
26/05/2023 19:15 Vòng 9 (KT) [3]Công An Hà Nội 2 - 1 0 - 1 Sông Lam Nghệ An[10]
 • Diễn biến Công An Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An
 • Đội hình Công An Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An
 • Video Công An Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An
 • Tip Công An Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An
26/05/2023 19:15 Vòng 9 (KT) [11]Hải Phòng 2 - 1 1 - 0 Khánh Hòa[8]
 • Diễn biến Hải Phòng vs Khánh Hòa
 • Đội hình Hải Phòng vs Khánh Hòa
 • Video Hải Phòng vs Khánh Hòa
 • Tip Hải Phòng vs Khánh Hòa
26/05/2023 18:00 Vòng 9 (KT) [4]Bình Định 1 - 1 0 - 1 Nam Định[5]
 • Diễn biến Bình Định vs Nam Định
 • Đội hình Bình Định vs Nam Định
 • Video Bình Định vs Nam Định
 • Tip Bình Định vs Nam Định
22/05/2023 19:15 Vòng 8 (KT) [2]Hà Nội 1 - 1 1 - 1 Đà Nẵng[13]
 • Diễn biến Hà Nội vs Đà Nẵng
 • Đội hình Hà Nội vs Đà Nẵng
 • Video Hà Nội vs Đà Nẵng
 • Tip Hà Nội vs Đà Nẵng
21/05/2023 19:15 Vòng 8 (KT) [12]Tp Hồ Chí Minh 3 - 5 2 - 4 Công An Hà Nội[5]
 • Diễn biến Tp Hồ Chí Minh vs Công An Hà Nội
 • Đội hình Tp Hồ Chí Minh vs Công An Hà Nội
 • Video Tp Hồ Chí Minh vs Công An Hà Nội
 • Tip Tp Hồ Chí Minh vs Công An Hà Nội
21/05/2023 17:00 Vòng 8 (KT) [7]Khánh Hòa 1 - 1 1 - 1 Becamex Bình Dương[14]
 • Diễn biến Khánh Hòa vs Becamex Bình Dương
 • Đội hình Khánh Hòa vs Becamex Bình Dương
 • Video Khánh Hòa vs Becamex Bình Dương
 • Tip Khánh Hòa vs Becamex Bình Dương
20/05/2023 19:15 Vòng 8 (KT) [10]Viettel 2 - 1 0 - 0 Bình Định[3]
 • Diễn biến Viettel vs Bình Định
 • Đội hình Viettel vs Bình Định
 • Video Viettel vs Bình Định
 • Tip Viettel vs Bình Định
20/05/2023 18:00 Vòng 8 (KT) [4]Nam Định 1 - 1 1 - 1 Hải Phòng[11]
 • Diễn biến Nam Định vs Hải Phòng
 • Đội hình Nam Định vs Hải Phòng
 • Video Nam Định vs Hải Phòng
 • Tip Nam Định vs Hải Phòng
20/05/2023 18:00 Vòng 8 (KT) [9]Sông Lam Nghệ An 2 - 2 0 - 1 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh[6]
 • Diễn biến Sông Lam Nghệ An vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
 • Đội hình Sông Lam Nghệ An vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
 • Video Sông Lam Nghệ An vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
 • Tip Sông Lam Nghệ An vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
19/05/2023 17:00 Vòng 8 (KT) [8]Hoàng Anh Gia Lai 2 - 2 1 - 0 Thanh Hóa[1]
 • Diễn biến Hoàng Anh Gia Lai vs Thanh Hóa
 • Đội hình Hoàng Anh Gia Lai vs Thanh Hóa
 • Video Hoàng Anh Gia Lai vs Thanh Hóa
 • Tip Hoàng Anh Gia Lai vs Thanh Hóa
17/04/2023 19:15 Vòng 7 (KT) [9]Hải Phòng 0 - 0 0 - 0 Viettel[7]
 • Diễn biến Hải Phòng vs Viettel
 • Đội hình Hải Phòng vs Viettel
 • Video Hải Phòng vs Viettel
 • Tip Hải Phòng vs Viettel
17/04/2023 18:00 Vòng 7 (KT) [4]Bình Định 3 - 1 1 - 0 Hà Nội[1]
 • Diễn biến Bình Định vs Hà Nội
 • Đội hình Bình Định vs Hà Nội
 • Video Bình Định vs Hà Nội
 • Tip Bình Định vs Hà Nội
17/04/2023 18:00 Vòng 7 (KT) [2]Thanh Hóa 5 - 3 2 - 1 Tp Hồ Chí Minh[12]
 • Diễn biến Thanh Hóa vs Tp Hồ Chí Minh
 • Đội hình Thanh Hóa vs Tp Hồ Chí Minh
 • Video Thanh Hóa vs Tp Hồ Chí Minh
 • Tip Thanh Hóa vs Tp Hồ Chí Minh
16/04/2023 19:15 Vòng 7 (KT) [5]Công An Hà Nội 4 - 0 1 - 0 Nam Định[2]
 • Diễn biến Công An Hà Nội vs Nam Định
 • Đội hình Công An Hà Nội vs Nam Định
 • Video Công An Hà Nội vs Nam Định
 • Tip Công An Hà Nội vs Nam Định
16/04/2023 18:00 Vòng 7 (KT) [10]Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 3 - 0 1 - 0 Becamex Bình Dương[12]
 • Diễn biến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Becamex Bình Dương
 • Đội hình Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Becamex Bình Dương
 • Video Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Becamex Bình Dương
 • Tip Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Becamex Bình Dương
16/04/2023 17:00 Vòng 7 (KT) [9]Khánh Hòa 1 - 0 0 - 0 Đà Nẵng[13]
 • Diễn biến Khánh Hòa vs Đà Nẵng
 • Đội hình Khánh Hòa vs Đà Nẵng
 • Video Khánh Hòa vs Đà Nẵng
 • Tip Khánh Hòa vs Đà Nẵng
15/04/2023 18:00 Vòng 7 (KT) [11]Sông Lam Nghệ An 3 - 1 2 - 1 Hoàng Anh Gia Lai[5]
 • Diễn biến Sông Lam Nghệ An vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Đội hình Sông Lam Nghệ An vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Video Sông Lam Nghệ An vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Tip Sông Lam Nghệ An vs Hoàng Anh Gia Lai
13/04/2023 19:15 Vòng 6 (KT) [1]Hà Nội 3 - 0 2 - 0 Hải Phòng[6]
 • Diễn biến Hà Nội vs Hải Phòng
 • Đội hình Hà Nội vs Hải Phòng
 • Video Hà Nội vs Hải Phòng
 • Tip Hà Nội vs Hải Phòng
13/04/2023 19:15 Vòng 6 (KT) [13]Tp Hồ Chí Minh 1 - 1 0 - 0 Bình Định[4]
 • Diễn biến Tp Hồ Chí Minh vs Bình Định
 • Đội hình Tp Hồ Chí Minh vs Bình Định
 • Video Tp Hồ Chí Minh vs Bình Định
 • Tip Tp Hồ Chí Minh vs Bình Định
12/04/2023 18:00 Vòng 6 (KT) [2]Thanh Hóa 4 - 1 0 - 1 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh[7]
 • Diễn biến Thanh Hóa vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
 • Đội hình Thanh Hóa vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
 • Video Thanh Hóa vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
 • Tip Thanh Hóa vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
12/04/2023 18:00 Vòng 6 (KT) [14]Đà Nẵng 0 - 0 0 - 0 Viettel[8]
 • Diễn biến Đà Nẵng vs Viettel
 • Đội hình Đà Nẵng vs Viettel
 • Video Đà Nẵng vs Viettel
 • Tip Đà Nẵng vs Viettel
12/04/2023 17:00 Vòng 6 (KT) [12]Becamex Bình Dương 1 - 2 0 - 2 Công An Hà Nội[9]
 • Diễn biến Becamex Bình Dương vs Công An Hà Nội
 • Đội hình Becamex Bình Dương vs Công An Hà Nội
 • Video Becamex Bình Dương vs Công An Hà Nội
 • Tip Becamex Bình Dương vs Công An Hà Nội
11/04/2023 18:00 Vòng 6 (KT) [1]Nam Định 1 - 0 1 - 0 Sông Lam Nghệ An[8]
 • Diễn biến Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
 • Đội hình Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
 • Video Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
 • Tip Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
11/04/2023 17:00 Vòng 6 (KT) [5]Hoàng Anh Gia Lai 1 - 1 1 - 0 Khánh Hòa[10]
 • Diễn biến Hoàng Anh Gia Lai vs Khánh Hòa
 • Đội hình Hoàng Anh Gia Lai vs Khánh Hòa
 • Video Hoàng Anh Gia Lai vs Khánh Hòa
 • Tip Hoàng Anh Gia Lai vs Khánh Hòa
08/04/2023 19:15 Vòng 5 (KT) [12]Tp Hồ Chí Minh 1 - 3 0 - 1 Hà Nội[2]
 • Diễn biến Tp Hồ Chí Minh vs Hà Nội
 • Đội hình Tp Hồ Chí Minh vs Hà Nội
 • Video Tp Hồ Chí Minh vs Hà Nội
 • Tip Tp Hồ Chí Minh vs Hà Nội
08/04/2023 19:15 Vòng 5 (KT) [8]Công An Hà Nội 1 - 1 0 - 0 Hải Phòng[6]
 • Diễn biến Công An Hà Nội vs Hải Phòng
 • Đội hình Công An Hà Nội vs Hải Phòng
 • Video Công An Hà Nội vs Hải Phòng
 • Tip Công An Hà Nội vs Hải Phòng
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đáViệt NamVNBóng đá Việt NamVietnamV-LeagueVIE D1Việt Nam Super LeagueVLeague
Cập nhật lúc: 28/05/2023 20:15
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác