Bong da

Kết quả bóng đá Việt Nam

  Đang cập nhật phút và tỷ số
Thời gianVòngPhútSân nhà Cả trậnHiệp 1Sân khách Tiện ích trận đấu
27/08/2023 17:00 Vòng 20 (KT) [1]Công An Hà Nội 1 - 1 1 - 0 Thanh Hóa[2]
 • Diễn biến Công An Hà Nội vs Thanh Hóa
 • Đội hình Công An Hà Nội vs Thanh Hóa
 • Video Công An Hà Nội vs Thanh Hóa
 • Tip Công An Hà Nội vs Thanh Hóa
27/08/2023 17:00 Vòng 20 (KT) [5]Hải Phòng 1 - 2 1 - 1 Bình Định[6]
 • Diễn biến Hải Phòng vs Bình Định
 • Đội hình Hải Phòng vs Bình Định
 • Video Hải Phòng vs Bình Định
 • Tip Hải Phòng vs Bình Định
27/08/2023 17:00 Vòng 20 (KT) [3]Hà Nội 3 - 2 2 - 1 Viettel[4]
 • Diễn biến Hà Nội vs Viettel
 • Đội hình Hà Nội vs Viettel
 • Video Hà Nội vs Viettel
 • Tip Hà Nội vs Viettel
27/08/2023 17:00 Vòng 20 (KT) [7]Nam Định 2 - 0 1 - 0 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh[8]
 • Diễn biến Nam Định vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
 • Đội hình Nam Định vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
 • Video Nam Định vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
 • Tip Nam Định vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
12/08/2023 17:00 Vòng 19 (KT) [6]Bình Định 1 - 2 1 - 2 Nam Định[7]
 • Diễn biến Bình Định vs Nam Định
 • Đội hình Bình Định vs Nam Định
 • Video Bình Định vs Nam Định
 • Tip Bình Định vs Nam Định
12/08/2023 17:00 Vòng 19 (KT) [2]Thanh Hóa 1 - 3 0 - 2 Hà Nội[3]
 • Diễn biến Thanh Hóa vs Hà Nội
 • Đội hình Thanh Hóa vs Hà Nội
 • Video Thanh Hóa vs Hà Nội
 • Tip Thanh Hóa vs Hà Nội
12/08/2023 17:00 Vòng 19 (KT) [4]Viettel 0 - 3 0 - 3 Công An Hà Nội[1]
 • Diễn biến Viettel vs Công An Hà Nội
 • Đội hình Viettel vs Công An Hà Nội
 • Video Viettel vs Công An Hà Nội
 • Tip Viettel vs Công An Hà Nội
11/08/2023 17:00 Vòng 19 (KT) [13]Tp Hồ Chí Minh 0 - 0 0 - 0 Becamex Bình Dương[14]
 • Diễn biến Tp Hồ Chí Minh vs Becamex Bình Dương
 • Đội hình Tp Hồ Chí Minh vs Becamex Bình Dương
 • Video Tp Hồ Chí Minh vs Becamex Bình Dương
 • Tip Tp Hồ Chí Minh vs Becamex Bình Dương
11/08/2023 17:00 Vòng 19 (KT) [11]Khánh Hòa 1 - 3 0 - 2 Đà Nẵng[12]
 • Diễn biến Khánh Hòa vs Đà Nẵng
 • Đội hình Khánh Hòa vs Đà Nẵng
 • Video Khánh Hòa vs Đà Nẵng
 • Tip Khánh Hòa vs Đà Nẵng
11/08/2023 17:00 Vòng 19 (KT) [9]Sông Lam Nghệ An 1 - 0 0 - 0 Hoàng Anh Gia Lai[10]
 • Diễn biến Sông Lam Nghệ An vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Đội hình Sông Lam Nghệ An vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Video Sông Lam Nghệ An vs Hoàng Anh Gia Lai
 • Tip Sông Lam Nghệ An vs Hoàng Anh Gia Lai
10/08/2023 18:00 Vòng 19 (KT) [8]Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 0 - 0 0 - 0 Hải Phòng[5]
 • Diễn biến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hải Phòng
 • Đội hình Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hải Phòng
 • Video Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hải Phòng
 • Tip Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hải Phòng
06/08/2023 19:15 Vòng 18 (KT) [1]Công An Hà Nội 2 - 1 1 - 1 Hà Nội[3]
 • Diễn biến Công An Hà Nội vs Hà Nội
 • Đội hình Công An Hà Nội vs Hà Nội
 • Video Công An Hà Nội vs Hà Nội
 • Tip Công An Hà Nội vs Hà Nội
06/08/2023 19:15 Vòng 18 (KT) [5]Hải Phòng 2 - 0 2 - 0 Nam Định[7]
 • Diễn biến Hải Phòng vs Nam Định
 • Đội hình Hải Phòng vs Nam Định
 • Video Hải Phòng vs Nam Định
 • Tip Hải Phòng vs Nam Định
06/08/2023 18:00 Vòng 18 (KT) [6]Bình Định 1 - 1 1 - 1 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh[8]
 • Diễn biến Bình Định vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
 • Đội hình Bình Định vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
 • Video Bình Định vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
 • Tip Bình Định vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
06/08/2023 18:00 Vòng 18 (KT) [2]Thanh Hóa 0 - 1 0 - 0 Viettel[4]
 • Diễn biến Thanh Hóa vs Viettel
 • Đội hình Thanh Hóa vs Viettel
 • Video Thanh Hóa vs Viettel
 • Tip Thanh Hóa vs Viettel
05/08/2023 17:00 Vòng 18 (KT) [14]Becamex Bình Dương 3 - 0 2 - 0 Khánh Hòa[11]
 • Diễn biến Becamex Bình Dương vs Khánh Hòa
 • Đội hình Becamex Bình Dương vs Khánh Hòa
 • Video Becamex Bình Dương vs Khánh Hòa
 • Tip Becamex Bình Dương vs Khánh Hòa
05/08/2023 17:00 Vòng 18 (KT) [12]Đà Nẵng 0 - 1 0 - 0 Sông Lam Nghệ An[9]
 • Diễn biến Đà Nẵng vs Sông Lam Nghệ An
 • Đội hình Đà Nẵng vs Sông Lam Nghệ An
 • Video Đà Nẵng vs Sông Lam Nghệ An
 • Tip Đà Nẵng vs Sông Lam Nghệ An
05/08/2023 17:00 Vòng 18 (KT) [10]Hoàng Anh Gia Lai 0 - 1 0 - 1 Tp Hồ Chí Minh[13]
 • Diễn biến Hoàng Anh Gia Lai vs Tp Hồ Chí Minh
 • Đội hình Hoàng Anh Gia Lai vs Tp Hồ Chí Minh
 • Video Hoàng Anh Gia Lai vs Tp Hồ Chí Minh
 • Tip Hoàng Anh Gia Lai vs Tp Hồ Chí Minh
02/08/2023 19:15 Vòng 17 (KT) [3]Hà Nội 3 - 1 2 - 1 Hải Phòng[5]
 • Diễn biến Hà Nội vs Hải Phòng
 • Đội hình Hà Nội vs Hải Phòng
 • Video Hà Nội vs Hải Phòng
 • Tip Hà Nội vs Hải Phòng
02/08/2023 18:00 Vòng 17 (KT) [8]Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 0 - 0 0 - 0 Thanh Hóa[2]
 • Diễn biến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thanh Hóa
 • Đội hình Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thanh Hóa
 • Video Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thanh Hóa
 • Tip Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thanh Hóa
02/08/2023 18:00 Vòng 17 (KT) [7]Nam Định 1 - 2 0 - 0 Công An Hà Nội[1]
 • Diễn biến Nam Định vs Công An Hà Nội
 • Đội hình Nam Định vs Công An Hà Nội
 • Video Nam Định vs Công An Hà Nội
 • Tip Nam Định vs Công An Hà Nội
01/08/2023 19:15 Vòng 17 (KT) [4]Viettel 0 - 0 0 - 0 Bình Định[6]
 • Diễn biến Viettel vs Bình Định
 • Đội hình Viettel vs Bình Định
 • Video Viettel vs Bình Định
 • Tip Viettel vs Bình Định
29/07/2023 19:15 Vòng 16 (KT) [1]Công An Hà Nội 0 - 2 0 - 1 Hải Phòng[5]
 • Diễn biến Công An Hà Nội vs Hải Phòng
 • Đội hình Công An Hà Nội vs Hải Phòng
 • Video Công An Hà Nội vs Hải Phòng
 • Tip Công An Hà Nội vs Hải Phòng
29/07/2023 18:00 Vòng 16 (KT) [9]Sông Lam Nghệ An 0 - 2 0 - 1 Becamex Bình Dương[14]
 • Diễn biến Sông Lam Nghệ An vs Becamex Bình Dương
 • Đội hình Sông Lam Nghệ An vs Becamex Bình Dương
 • Video Sông Lam Nghệ An vs Becamex Bình Dương
 • Tip Sông Lam Nghệ An vs Becamex Bình Dương
29/07/2023 17:00 Vòng 16 (KT) [10]Hoàng Anh Gia Lai 1 - 0 0 - 0 Đà Nẵng[12]
 • Diễn biến Hoàng Anh Gia Lai vs Đà Nẵng
 • Đội hình Hoàng Anh Gia Lai vs Đà Nẵng
 • Video Hoàng Anh Gia Lai vs Đà Nẵng
 • Tip Hoàng Anh Gia Lai vs Đà Nẵng
29/07/2023 17:00 Vòng 16 (KT) [11]Khánh Hòa 3 - 0 1 - 0 Tp Hồ Chí Minh[13]
 • Diễn biến Khánh Hòa vs Tp Hồ Chí Minh
 • Đội hình Khánh Hòa vs Tp Hồ Chí Minh
 • Video Khánh Hòa vs Tp Hồ Chí Minh
 • Tip Khánh Hòa vs Tp Hồ Chí Minh
28/07/2023 19:15 Vòng 16 (KT) [3]Hà Nội 1 - 0 1 - 0 Nam Định[7]
 • Diễn biến Hà Nội vs Nam Định
 • Đội hình Hà Nội vs Nam Định
 • Video Hà Nội vs Nam Định
 • Tip Hà Nội vs Nam Định
27/07/2023 19:15 Vòng 16 (KT) [4]Viettel 4 - 0 1 - 0 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh[8]
 • Diễn biến Viettel vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
 • Đội hình Viettel vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
 • Video Viettel vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
 • Tip Viettel vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
27/07/2023 18:00 Vòng 16 (KT) [2]Thanh Hóa 2 - 0 1 - 0 Bình Định[6]
 • Diễn biến Thanh Hóa vs Bình Định
 • Đội hình Thanh Hóa vs Bình Định
 • Video Thanh Hóa vs Bình Định
 • Tip Thanh Hóa vs Bình Định
23/07/2023 19:15 Vòng 15 (KT) [13]Tp Hồ Chí Minh 1 - 0 0 - 0 Đà Nẵng[12]
 • Diễn biến Tp Hồ Chí Minh vs Đà Nẵng
 • Đội hình Tp Hồ Chí Minh vs Đà Nẵng
 • Video Tp Hồ Chí Minh vs Đà Nẵng
 • Tip Tp Hồ Chí Minh vs Đà Nẵng
Tags: KQKQBDKQ BDKq bóng đáKết quả BDKết quả bóng đáViệt NamVNBóng đá Việt NamVietnamV-LeagueVIE D1Việt Nam Super LeagueVLeague
Cập nhật lúc: 27/08/2023 19:15
Vòng đấu
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác